Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Oktober 2016
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt1110185052033017134
Bilførere330470296174761
Bilpassasjerer21121411698202
Førere og passasjerer på lett motorsykkel11022211110
Førere og passasjerer på annen motorsykkel44019190440
Førere og passasjerer på moped000321418110
Førere og passasjerer på sykkel000362511110
Fotgjengere000421923101
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter11015105000