246140_tabell_259920_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246140_tabell_259920
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i februar 2016 mot 7 i februar 2015.

Trafikkulykker med personskadefebruar 2016

Innhold

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Februar 2016Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt10151240
Menn98823
Kvinner17417
Trafikantgruppe
Bilførere74520
Bilpassasjerer34311
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0011
Myke trafikanter0629
Andre trafikanter0100
Alder
0-15 år0012
16-24 år22210
25-44 år22213
45-64 år34410
65 år og over3737
Uoppgitt alder0000