246140_tabell_259918_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
246140_tabell_259918
statistikk
2016-03-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 10 omkomne i trafikken i februar 2016 mot 7 i februar 2015.

Trafikkulykker med personskadefebruar 2016

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Februar 2016
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt10917074073001587
Bilførere770455292163431
Bilpassasjerer32119585110422
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000110000
Førere og passasjerer på annen motorsykkel000000000
Førere og passasjerer på moped000110000
Førere og passasjerer på sykkel0001183220
Fotgjengere000331023404
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter00011101110