222490_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
222490
Færre omkom på veiene i februar
statistikk
2015-04-13T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 6 omkomne i trafikken i februar 2015, 8 færre enn i februar 2014

Trafikkulykker med personskadefebruar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom 6 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 8 færre enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Februar 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt6211242
Menn411924
Kvinner210318
Trafikantgruppe
Bilførere311621
Bilpassasjerer25311
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0111
Myke trafikanter0429
Andre trafikanter1000
Alder
0-15 år0212
16-24 år1629
25-44 år24214
45-64 år06410
65 år og over3337
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i februar i år var 4 menn og 2 kvinner. 3 av de omkomne var bilførere, 2 var bilpassasjerer og 1 var annen trafikant. I februar i 2014 var 6 av de omkomne bilførere, 5 var bilpassasjerer og 3 var fotgjengere. Gjennomsnittet for februar måned i tiårsperioden fra 2005 til 2014 er 13 drepte.

Færre omkomne hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 14 personer har mistet livet i trafikken. I fjor var det 23 personer som omkom i samme periode. Gjennomsnittet for årets to første måneder de siste ti årene er 30 drepte.

Av de 14 drepte hittil i år, var 6 i aldersgruppen 35-44 år, 2 var mellom 18-24 og 5 var over 64 år.