201083_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201083
7 omkom i januartrafikken
statistikk
2015-02-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i januar 2015, 2 færre enn i januar 2014.

Trafikkulykker med personskadejanuar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

7 omkom i januartrafikken

I årets første måned omkom 7 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 2 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2005-2014 har det i gjennomsnitt omkommet 17 personer i januar.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Januar 2015Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt7311540
Menn615924
Kvinner116516
Trafikantgruppe
Bilførere610821
Bilpassasjerer07410
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0100
Myke trafikanter11328
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år0311
16-24 år1227
25-44 år48412
45-64 år18413
65 år og over11036
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i januar i år var 6 menn og 1 kvinne. 6 var bilførere og 1 fotgjenger.

Flest omkomne i alderen 35-54

5 av 7 omkomne i årets første måned var i alderen 35-54 år, mens 1 var i aldersgruppen 20-24 år og 1 var over 75 år. De foreløpige tallene viser at 3 personer omkom i Østfold, 2 i Buskerud, 1 i Aust-Agder og 1 i Møre og Romsdal.

Utforkjøringer og møteulykker

Av knapt 400 registrerte veitrafikkulykker i januar, er knapt en tredel ulykker der enslig kjøretøy havner utenfor veibanen, og hver femte ulykke er en møteulykke.