201085_tabell_214812_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201085_tabell_214812
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i desember 2014, 16 færre enn i desember 2013.

Trafikkulykker med personskadedesember 2014

Innhold

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Desember 2014
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt5328804943861789
Bilførere532531331200633
Bilpassasjerer000260121139422
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000000000
Førere og passasjerer på annen motorsykkel000000000
Førere og passasjerer på moped000532110
Førere og passasjerer på sykkel00014131110
Fotgjengere000612140514
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter000954000