201085_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
201085
Færre omkomne på norske veier i 2014
statistikk
2015-01-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 5 omkomne i trafikken i desember 2014, 16 færre enn i desember 2013.

Trafikkulykker med personskadedesember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne på norske veier i 2014

Desembertrafikken krevde fem menneskeliv. En foreløpig oversikt fra politiet viser at 149 personer mistet livet i trafikken i 2014. Dette er 38 færre enn året før da 187 personer omkom. Likevel var antallet trafikkdrepte større i 2014 enn i 2012.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Desember 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt5171450
Menn38930
Kvinner29520
Trafikantgruppe
Bilførere56826
Bilpassasjerer04314
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0101
Myke trafikanter0629
Andre trafikanter0000
Alder
0-15 år0014
16-24 år12211
25-44 år25413
45-64 år26411
65 år og over04311
Uoppgitt alder0000

Ulykkestallene har en tendens til å variere mye fra ett år til et annet. Ved å sammenlikne utviklingen i en tiårsperiode er det mulig å gi et inntrykk av de langsiktige trendene. I tiårsperioden 2004-2013 var det i gjennomsnitt 213 omkomne i trafikken, mens det årlige gjennomsnittet i tiårsperioden 1994-2003 var hele 300 omkomne.

Av de 149 som omkom i fjor, var 108 menn og 41 kvinner. 91 av de drepte var førere eller passasjerer i bil og 29 var fotgjengere eller syklister. 22 var førere eller passasjerer på moped eller motorsykkel Gruppen andre trafikanter talte 7 omkomne.

Flere eldre omkom i trafikken

46 av de omkomne i 2014 - 33 menn og 13 kvinner - var i aldersgruppen 65 år og over. Dette tilsvarer 31 prosent av alle omkomne, mot 24 prosent i 2013. 19 av de omkomne i denne aldersgruppen var bilførere, 10 var bilpassasjerer, og13 var myke trafikanter. For alle aldersgruppene var antall omkomne uendret eller gikk tilbake fra 2013 til 2014, bortsett fra for aldersgruppen 65-74 år, hvor antall drepte i trafikken økte fra 19 til 25.

Ingen omkomne i Troms

De foreløpige tallene viser at ingen mistet livet i trafikken i Troms i 2014. Til sammenlikning omkom 7 personer i vårt nest nordligste fylke året før. Flest omkomne var i Akershus og Buskerud, med henholdsvis 17 og 18. Akershus hadde dessuten den største absolutte økningen i antall omkomne fra 2013 til 2014, fra 10 til 17omkomne. Sogn og Fjordane og Rogaland hadde den største forbedringen målt i absolutte tall: I de to vestlandsfylkene ble tallet på omkomne redusert fra henholdsvis 12 til 1 og 19 til 9 personer.

Få mistet livet i desember og i 4. kvartal

I desember 2014 omkom 5 personer i trafikken. Tallet på omkomne i desember for 2011, 2012 og 2013 var henholdsvis 12, 6 og 21 personer. Alle som mistet livet i desember, var bilførere. Sammenliknet med 2013 var utviklingen i ulykkestallene særlig positiv de tre siste månedene av 2014 med 31 færre omkomne. Det var spesielt i mai, juni og juli at ulykkesutviklingen var negativ sett i forhold til 2013. I disse tre lyse månedene ble 9 flere drept enn i perioden mai-juni året før.