Tabell

Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter skadegrad, kjønn og trafikantgruppe.
Desember 2014
DrepteSkadde i altHardt skadd
Begge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinnerBegge kjønnMennKvinner
I alt5328804943861789
Bilførere532531331200633
Bilpassasjerer000260121139422
Førere og passasjerer på lett motorsykkel000000000
Førere og passasjerer på annen motorsykkel000000000
Førere og passasjerer på moped000532110
Førere og passasjerer på sykkel00014131110
Fotgjengere000612140514
Akende o.l.000000000
Andre trafikanter000954000