178009_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
178009
Novembertrafikken krevde åtte liv
statistikk
2014-12-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 8 omkomne i trafikken i november 2014, 2 færre enn i november 2013.

Trafikkulykker med personskadenovember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Novembertrafikken krevde åtte liv

I november omkom 8 personer i veitrafikken, 6 menn og 2 kvinner. Dette er 2 færre enn i samme måned i fjor, da 10 personer mistet livet. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 16 personer i november måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
November 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt8171249
Menn68831
Kvinner29518
Trafikantgruppe
Bilførere55725
Bilpassasjerer0218
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0202
Myke trafikanter28414
Andre trafikanter1000
Alder
0-15 år0102
16-24 år2539
25-44 år46216
45-64 år24314
65 år og over0148
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de 8 omkomne var 5 bilførere, 2 fotgjengere og 1 annen trafikant.

146 omkomne hittil i år

Fra januar til november i år har 146 personer mistet livet i 134 dødsulykker i trafikken. Dette er 20 færre enn i tilsvarende periode i fjor, da 166 personer omkom. Gjennomsnittet for årets elleve første måneder i tiårsperioden 2004-2013 er 195 omkomne.

Hver femte omkomne er en myk trafikant

Hittil i år har 12 syklister og 17 fotgjengere mistet livet i trafikken. Det tilsvarer 20 prosent av alle som har omkommet i trafikken så langt i år. I tilsvarende periode i 2013 omkom 25 personer, eller 15 prosent av alle trafikkdrepte i denne trafikantgruppen.