178007_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
178007
Færre omkom på veiene i oktober
statistikk
2014-11-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 9 omkomne i trafikken i oktober 2014, 13 færre enn i oktober 2013.

Trafikkulykker med personskadeoktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkom på veiene i oktober

I oktober omkom 7 menn og 2 kvinner i veitrafikken. Det er 13 færre enn i samme måned i fjor, da 22 personer mistet livet. Dette er det laveste antallet omkomne registrert i oktober siden statistikken ble månedsfordelt på 1960-tallet.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt9201657
Menn7121136
Kvinner28521
Trafikantgruppe
Bilførere35826
Bilpassasjerer04313
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped2416
Myke trafikanter47212
Andre trafikanter0011
Alder
0-15 år0203
16-24 år55318
25-44 år03417
45-64 år35511
65 år og over1548
Uoppgitt alder0000

Av de 9 omkomne var 3 bilførere, 2 mopedister, 1 syklist og 3 fotgjengere.

19 færre drepte hittil i år

Foreløpige tall for januar til oktober i år viser at 137 personer har mistet livet i trafikken på norske veier. Dette er 19 færre enn i tilsvarende periode i fjor da 156 personer ble drept. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i perioden 2004-2013 er 179 omkomne.

Færre omkomne bilførere

57 bilførere har omkommet hittil i år mot 80 i samme periode i fjor. De andre omkomne trafikantene hittil i år fordeler seg på 25 bilpassasjerer, 20 førere eller passasjerer på motorsykkel, 2 førere eller passasjerer på moped og 6 andre trafikanter. Av de myke trafikantene var det 12 syklister og 15 fotgjengere som omkom.

55 omkom i møteulykker

Møteulykkene tar fortsatt flest liv. 55 av de 137 omkomne fram til og med oktober i år mistet livet i møteulykker. 46 har omkommet i utforkjøringer der andre kjøretøy ikke var innblandet.