178011_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
178011
Færre omkomne i septembertrafikken
statistikk
2014-10-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. 14 omkom i trafikken i september 2014, 5 færre enn i september 2013.

Trafikkulykker med personskadeseptember 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre omkomne i septembertrafikken

I september mistet 14 personer livet i veitrafikken. Det er 5 færre enn i september i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
September 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt14291772
Menn11191451
Kvinner310421
Trafikantgruppe
Bilførere66925
Bilpassasjerer33315
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped113317
Myke trafikanter35214
Andre trafikanter1201
Alder
0-15 år0105
16-24 år18620
25-44 år27425
45-64 år58315
65 år og over6547
Uoppgitt alder0000

Av de 14 omkomne var 6 bilførere, 3 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 2 syklister, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant. Av dem som mistet livet, var 11 menn og 3 kvinner. I tiårsperioden 2004-2013 har i gjennomsnitt 18 personer mistet livet i september.

130 omkom fra januar til september

Foreløpige tall for perioden januar-september i år viser at 130 personer har mistet livet i trafikken på norske veier. Tall for samme periode i fjor var 134 omkomne. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2004-2013 var 160 omkomne

5 barn under 16 år mistet livet i trafikken i årets ni første måneder. Det er samme antall som i 2013. 16 ungdommer i alderen 16-24 år omkom, mot 24 året før. I aldersgruppen 65-74 år ble 24 personer drept i trafikken. Dette er en dobling omkomne i forhold til samme periode i fjor. 14 omkom i aldersgruppen 75-84 år og 7 i aldersgruppen over 85 år. I samme periode i fjor omkom henholdsvis 10 og 5 personer.