159653_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
159653
55 omkom i sommertrafikken
statistikk
2014-09-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 18 omkomne i trafikken i august 2014, 7 færre enn i august 2013.

Trafikkulykker med personskadeaugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

55 omkom i sommertrafikken

I sommermånedene juni, juli og august mistet i alt 55 personer livet på norske veier. Det er 3 færre enn i fjorårets sommertrafikk, men hele 16 flere enn i 2012. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004-2013 er 66 omkomne.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
August 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt18282279
Menn14171751
Kvinner411528
Trafikantgruppe
Bilførere611925
Bilpassasjerer35416
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped33520
Myke trafikanter69317
Andre trafikanter0012
Alder
0-15 år0306
16-24 år27520
25-44 år28624
45-64 år54721
65 år og over9638
Uoppgitt alder0000

Av de 55 som mistet livet i årets sommertrafikk, var 22 bilførere, 9 bilpassasjerer, 13 motorsyklister, 7 syklister, 2 fotgjengere og 2 andre trafikanter. Det var flest omkomne i Sør- og Nord-Trøndelag med henholdsvis 6 og 9 personer, men det var ingen som omkom i Oslo, Vestfold, Sogn og Fjordane eller Troms.

Færre mistet livet i august-trafikken

I august i år omkom 18 personer i veitrafikken. Det er 7 færre enn i august i fjor da 25 personer mistet livet. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 23 personer i august-trafikken.

Av de 18 som mistet livet i august, var 6 bilførere, 3 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 5 syklister og 1 fotgjenger. Blant de omkomne var 14 menn og 4 kvinner.

115 drept i trafikken hittil i år

Foreløpige tall for perioden januar-august i år viser at 115 personer har mistet livet på norske veier. Dette er det samme antallet som i tilsvarende periode i 2013. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2004-2013 er 142 omkomne.