158025_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
158025
Julitrafikken krevde 17 liv
statistikk
2014-08-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 17 omkomne i trafikken i juli 2014, det samme som i juli 2013.

Trafikkulykker med personskadejuli 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Julitrafikken krevde 17 liv

I juli omkom 17 personer i trafikken, 12 menn og 5 kvinner. Det er det samme antallet som i juli måned i fjor. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 21 personer i julitrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juli 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt17291874
Menn12241552
Kvinner55322
Trafikantgruppe
Bilførere74824
Bilpassasjerer52316
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped511521
Myke trafikanter010211
Andre trafikanter0213
Alder
0-15 år0105
16-24 år17618
25-44 år54520
45-64 år713422
65 år og over4448
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i juli var 7 bilførere, 5 bilpassasjerer og 5 motorsyklister. I juli 2013 omkom 7 bilførere, 2 bilpassasjerer, 4 motorsyklister, 1 syklist og 3 fotgjengere.

Fra januar til juli i år har 95 personer mistet livet i 83 dødsulykker. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 90 omkomne og 84 dødsulykker. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004-2013 er 120 omkomne.