158023_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
158023
75 omkom i trafikken første halvår
statistikk
2014-07-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 14 omkomne i trafikken i juni 2014, mot 16 i juni 2013.

Trafikkulykker med personskadejuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

75 omkom i trafikken første halvår

Til sammen 75 personer mistet livet på norske veier i første halvår 2014. Dette er 2 flere enn i første halvår i fjor, men 24 færre enn gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juni 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt14292084
Menn12171759
Kvinner212424
Trafikantgruppe
Bilførere710929
Bilpassasjerer02312
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped46419
Myke trafikanter210422
Andre trafikanter1102
Alder
0-15 år1316
16-24 år22519
25-44 år213626
45-64 år76621
65 år og over25311
Uoppgitt alder0000

Av de 75 omkomne hittil i år var det 35 bilførere, 13 bilpassasjerer, 10 motorsyklister, 4 syklister, 9 fotgjengere og 4 andre trafikanter.

33 personer omkom i møteulykker og 20 omkom i utforkjøringer der andre kjøretøy ikke var innblandet.

Flere omkomne motorsyklister og bilpassasjerer

10 motorsyklister omkom i trafikken i løpet av første halvår, det vil si dobbelt så mange som i tilsvarende periode i fjor. 7 av de omkomne motorsyklistene var 45 år og eldre.

Antall omkomne bilpassasjerer steg i samme tidsrom fra 9 til 13. På den annen side var det 8 færre bilførere som mistet livet i årets seks første måneder.

Flest omkomne i Buskerud og Akershus

Fra januar til juni i år omkom 12 personer i Buskerud og 10 personer i Akershus. Ingen har omkommet i trafikken i Aust-Agder, Sogn og Fjordane og Troms.

14 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 14 omkomne personer, 2 færre enn i juni i fjor. I gjennomsnitt har junitrafikken krevd 23 menneskeliv de siste ti årene.

Blant de omkomne i juni i år var det 7 bilførere, 4 motorsyklister, 2 syklister og 1 annen trafikant.