158021_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
158021
19 omkomne i mai
statistikk
2014-06-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 19 omkomne i trafikken i mai 2014 mot 14 i mai 2013.

Trafikkulykker med personskademai 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

19 omkomne i mai

I mai omkom 19 personer i veitrafikken, 17 menn og 2 kvinner. Dette er 5 flere enn mai i fjor da 14 personer omkom. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 17 personer i maitrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mai 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt19271366
Menn17221144
Kvinner25222
Trafikantgruppe
Bilførere128522
Bilpassasjerer35212
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped35316
Myke trafikanter19316
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år0204
16-24 år34216
25-44 år67422
45-64 år611517
65 år og over4327
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne i mai i år var 12 bilførere, 3 bilpassasjerer, 3 motorsyklister og 1 fotgjenger. I mai i 2013 omkom 5 bilførere, 3 motorsyklister, 3 syklister, 2 fotgjengere og 1 annen trafikant.

60 har mistet livet hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til mai i år viser at 60 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 3 flere enn i tilsvarende periode i fjor. Tallene for årets fem første måneder viser at 27 bilførere, 13 bilpassasjerer, 6 førere eller passasjerer på motorsykkel, 2 syklister, 9 fotgjenger og 3 i gruppen andre trafikanter mistet livet.

Mange omkomne over 64 år

20 personer, 15 menn og 5 kvinner, i aldersgruppen over 64 år har omkommet hittil i år. I samme periode i fjor omkom 9 personer. Gjennomsnittlig antall omkomne over 64 år er 12 i månedene januar til og med mai i femårsperioden 2009–2013. Av de 20 omkomne i år i denne aldersgruppen var det 8 bilførere, 5 bilpassasjerer, 1 syklist og 6 fotgjengere.