158009_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
158009
Apriltrafikken krevde 7 liv
statistikk
2014-05-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i april 2014 mot 9 i april 2013.

Trafikkulykker med personskadeapril 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Apriltrafikken krevde 7 liv

I april omkom 7 personer i veitrafikken, 6 menn og 1 kvinne. Dette er 2 færre enn i samme måned i fjor da 9 personer omkom. I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 14 personer i apriltrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
April 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt7121253
Menn6111036
Kvinner11217
Trafikantgruppe
Bilførere13622
Bilpassasjerer01211
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped3729
Myke trafikanter21210
Andre trafikanter1000
Alder
0-15 år1112
16-24 år13316
25-44 år35417
45-64 år23312
65 år og over0026
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Av de omkomne i april i år var 3 motorsyklister, 1 bilfører, 1 syklist, 1 fotgjenger og 1 annen trafikant. I april i 2013 omkom 6 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 motorsyklist og 1 syklist. Fra januar til april i år har 40 personer mistet livet i 36 dødsulykker. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 43 omkomne og 41 dødsulykker. Gjennomsnittet for tiårsperioden 2004-2013 er 59 omkomne.

Tallene for årets fire første måneder viser at 15 bilførere har mistet livet i trafikken. De andre omkomne trafikantene hittil i år var 10 bilpassasjerer, 3 førere eller passasjerer på motorsykkel, 1 syklist, 8 fotgjengere og 3 i gruppen andre trafikanter.