158011_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
158011
32 omkom i årets tre første måneder
statistikk
2014-04-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikken viser antall omkomne og skadde etter kjennetegn ved ulykken, personer og kjøretøy. Det var 7 omkomne i trafikken i mars 2014 mot 11 i mars 2013.

Trafikkulykker med personskademars 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

32 omkom i årets tre første måneder

32 personer mistet livet i trafikken i 1. kvartal ifølge foreløpige tall. Dette er 2 færre enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets tre første måneder i tiårsperioden 2004-2013 er 45 omkomne.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mars 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt7161139
Menn311825
Kvinner45415
Trafikantgruppe
Bilførere410720
Bilpassasjerer2028
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0303
Myke trafikanter1228
Andre trafikanter0101
Alder
0-15 år0002
16-24 år2319
25-44 år27312
45-64 år0639
65 år og over3036
Uoppgitt alder0000

I løpet av mars i år registrerte politiet 7 omkomne i trafikken. I marstrafikken i fjor mistet 11 mennesker livet. Marsgjennomsnittet for de siste ti årene er 14 omkomne.

De fleste omkom i bil

Av de 7 omkomne i forrige måned var 4 kvinner og 3 menn. 4 av de omkomne var bilførere, 2 var bilpassasjerer, og 1 var fotgjenger.

63 omkomne i vintermånedene

Fra og med november i fjor til og med mars i år har 63 personer mistet livet i trafikken. Av disse var 25 kvinner og 38 menn. Dette er en økning på 21 prosent fra forrige vinter. Da mistet 52 personer livet: 18 kvinner og 34 menn. Gjennomsnittet for de fem siste vintrene er 64 trafikkdrepte.