143371_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
143371
Flere omkom i februartrafikken
statistikk
2014-03-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom i februartrafikken

I løpet av februar i år omkom 16 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 7 flere enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Februar 2014Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt16191142
Menn1110827
Kvinner59316
Trafikantgruppe
Bilførere88622
Bilpassasjerer57211
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0011
Myke trafikanter3428
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år0012
16-24 år4529
25-44 år15316
45-64 år4549
65 år og over7426
Uoppgitt alder0000
Figur 1. Personer drept i trafikken

Det var 11 menn og 5 kvinner som omkom i trafikken i februar i år. 8 av de omkomne var bilførere, 5 var bilpassasjer og 3 var fotgjengere. 4 av de omkomne var under 20 år, og 7 var 65 år eller eldre. Buskerud ble hardt rammet, med 6 omkomne i februartrafikken.

I tiårsperioden 2004-2013 har det i gjennomsnitt omkommet 14 personer i februar måned.

26 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 26 personer har mistet livet i trafikken. Det er 3 flere enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden fra 2004 til 2013 er 32 drepte.

Av de 26 drepte hittil i år var 8 under 25 år, 1 mellom 25 og 44 år, 6 mellom 45 og 64 år og 11 personer 65 år eller eldre.

Flest omkomne i møteulykker

Det er møteulykker som tar flest liv. Halvparten av de 26 omkomne mistet livet i møteulykker.