143379_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
143379
188 omkom på veiene i 2013
statistikk
2014-01-17T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Veitrafikkulykkesstatistikken viser antall omkomne og skadde etter ulike kjennetegn ved ulykken og involverte personer og kjøretøy. Det var 43 flere omkomne i 2013 enn i 2012.

Trafikkulykker med personskadedesember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

188 omkom på veiene i 2013

En foreløpig oversikt fra politiet viser at 188 personer mistet livet i trafikken i 2013. Dette er en økning på 43 i forhold til 2012, hvor 145 personer mistet livet. I desembertrafikken omkom 21 personer.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Desember 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt21151451
Menn1310930
Kvinner85421
Trafikantgruppe
Bilførere133828
Bilpassasjerer55415
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0000
Myke trafikanter3727
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år0114
16-24 år34312
25-44 år73413
45-64 år54411
65 år og over63211
Uoppgitt alder0000

Av de 188 som omkom i fjor var 101 bilførere og 31 bilpassasjerer, henholdsvis 90 menn og 42 kvinner. 24 av de omkomne var enten fører eller passasjer på motorsykkel eller moped, og 22 av disse var menn. 10 syklister omkom, hvorav alle var menn, mens henholdsvis 9 mannlige og 8 kvinnelige fotgjengere og akende mistet livet i 2013-trafikken.

Til sammenlikning var det i perioden 2008-2012 i gjennomsnitt 96 bilførere, 37 bilpassasjerer og 26 motorsyklister og mopedister som omkom. Femårs snittet for omkomne syklister og fotgjengere/akende var henholdsvis 10 og 24.

144 personer omkom i single- og møteulykker

77 prosent av alle de trafikkdrepte i 2013 omkom i forbindelse med single- og møteulykker. 73 personer omkom i singleulykker , mens 71 omkom i møteulykker . De tilsvarende tallene for 2012 var henholdsvis 48 og 57 omkomne i de to ulykkesgruppene. Femårsgjennomsnittet for 2008-2012 viser 72 omkomne i singleulykker og 78 i møteulykker.

En av fem under 25 år

5 barn under 16 år mistet livet i trafikken i 2013, mot 4 i 2012. 34 ungdommer i alderen 16-24 år omkom, mot 26 året før. Gjennomsnittet for femårsperioden 2008-2012 var 48 omkomne i denne aldersgruppen.

I to aldersgrupper var tallet på omkomne betydelig høyere i 2013 enn snittet for femårsperioden 2008-2012. I aldersgruppen 45-54 år omkom 33 personer, mens 30 omkom i aldersgruppa 55-64 år. Gjennomsnittet de siste fem årene var henholdsvis 27 og 23 omkomne.

Flest omkomne i Buskerud og Rogaland

Buskerud og Rogaland hadde flest antall trafikkdrepte i fjor. For hele 2013 har 19 mistet livet i hvert av disse fylkene. Tallene for 2012 var henholdsvis 9 og 13. Aust-Agder hadde 4 trafikkdrepte, og var det fylket som hadde færrest omkomne i veitrafikkulykker i 2013.

Flest omkomne i august, oktober og desember

Sammen med august og oktober var desember den måneden med flest trafikkdrepte i 2013. I august omkom 25 personer, mens det i oktober omkom 22. I desember ble 21 personer drept i trafikken.

Høye tall for desembertrafikken

Den foreløpige oversikten viser at 21 personer mistet livet på norske veier i desember. Tilsvarende tall for desember 2012 var 6 omkomne.

Av de 21 omkomne i desember var 13 bilførere, 5 bilpassasjerer og 3 fotgjengere.