129167_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
129167
11 omkom på veiene i november
statistikk
2013-12-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Veitrafikkulykkesstatistikken viser antall omkomne og skadde etter ulike kjennetegn ved ulykken og involverte personer og kjøretøy. Det var om lag samme antall omkomne i trafikken i november 2013 som i november 2012.

Trafikkulykker med personskadenovember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

11 omkom på veiene i november

I november omkom 11 personer i veitrafikken, 7 menn og 4 kvinner. Dette er 1 mindre enn i samme måned i fjor, hvor 12 personer mistet livet. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i november måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
November 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt11281250
Menn718832
Kvinner410518
Trafikantgruppe
Bilførere811625
Bilpassasjerer22111
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0202
Myke trafikanter113412
Andre trafikanter0000
Alder
0-15 år0202
16-24 år49210
25-44 år06316
45-64 år33315
65 år og over4848
Uoppgitt alder0000

Av de 11 omkomne var 8 bilførere, 2 bilpassasjerer og 1 fotgjenger.

169 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for perioden januar til november i år viser at 169 personer har mistet livet på norske veier. Det er 30 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 139 personer ble drept. Gjennomsnittet for årets 11 første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 203 omkomne. Økningen i forhold til fjoråret skriver seg i hovedsak fra månedene august, september og oktober, med 28 flere omkomne enn sist.

Mange omkomne i alderen 45-64 år

59 personer i aldersgruppen 45-64 år har omkommet hittil i år. I samme periode i fjor omkom 38 personer. Gjennomsnittlig antall omkomne for femårsperioden 2008-2012 er 46 i denne aldersgruppen.

For aldersgruppen 25-44 år er det motsatt. Hittil i år har 36 mennesker i denne gruppen mistet livet, mot 45 i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for perioden 2008-2012 er 51 omkomne i denne aldersgruppen.