129110_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
129110
23 omkom i trafikken i oktober
statistikk
2013-11-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeoktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

23 omkom i trafikken i oktober

I oktober omkom 23 personer i veitrafikken, 15 menn og 8 kvinner. Dette er 9 flere enn i samme måned i fjor, da 14 personer mistet livet. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i oktober måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Oktober 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt23151660
Menn15111138
Kvinner84522
Trafikantgruppe
Bilførere134829
Bilpassasjerer55314
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped1415
Myke trafikanter12311
Andre trafikanter3001
Alder
0-15 år0113
16-24 år37418
25-44 år75418
45-64 år61413
65 år og over7139
Uoppgitt alder0000

Av de 23 omkomne var 13 bilførere, 5 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 fotgjenger og 3 andre trafikanter.

26 færre enn gjennomsnittet siste ti år

Foreløpige tall for perioden fra januar til oktober i år viser at 159 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 32 flere enn i tilsvarende periode i 2012, da 127 personer ble drept. Likevel er det lavere enn gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2003-2012, som ligger på 185 omkomne.

Over halvparten bilførere

82 av 159 personene som har omkommet i trafikken hittil i år var bilførere, og 24 var bilpassasjerer. De andre omkomne trafikantene fordelte seg på 21 førere eller passasjer på motorsykkel, 3 førere eller passasjer på moped og 5 andre trafikanter. Av de myke trafikantene var det 10 syklister, 12 fotgjengere og 2 akende som omkom.