124038_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
124038
Dobbelt så mange omkomne som i septembertrafikken i fjor
statistikk
2013-10-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Veitrafikkulykkesstatistikken viser antall omkomne og skadde etter ulike kjennetegn ved ulykken og involverte personer og kjøretøy. Det var flere omkomne i trafikken i september 2013 enn i september 2012.

Trafikkulykker med personskadeseptember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Dobbelt så mange omkomne som i septembertrafikken i fjor

I september omkom 20 personer i veitrafikken, 15 menn og 5 kvinner. Dette er dobbelt så mange som i september i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 19 personer i september måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
September 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt20291773
Menn15231352
Kvinner56422
Trafikantgruppe
Bilførere810926
Bilpassasjerer33315
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped711217
Myke trafikanter25215
Andre trafikanter0011
Alder
0-15 år0405
16-24 år45524
25-44 år410524
45-64 år77313
65 år og over5337
Uoppgitt alder0000

Av de 20 omkomne var 8 bilførere, 3 bilpassasjerer, 5 motorsyklister, 2 mopedister, 1 syklist og 1 fotgjenger.

139 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til september i år viser at 139 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 26 flere enn i tilsvarende periode i 2012 da 113 personer ble drept. Til sammenlikning omkom 145 personer i hele 2012. Gjennomsnittet for årets ni første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 167 omkomne.

Flest omkomne i Buskerud og Rogaland

Sammenlignet med fjorårets tall har det så langt i år vært størst økning i antall trafikkdrepte i Buskerud og Rogaland. Fra januar til og med september har 17 mennesker mistet livet i trafikkulykker i Buskerud og 15 i Rogaland. I tilsvarende periode i fjor mistet henholdsvis 7 og 10 personer livet i disse fylkene. Oslo hadde i denne perioden 2 drepte og er det fylket som så langt i år har færrest omkomne i veitrafikkulykker.