113084_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
113084
August-trafikken tok 25 liv
statistikk
2013-09-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false
Veitrafikkulykkesstatistikken for august 2013 viser antall omkomne og skadde etter ulike kjennetegn ved ulykken og involverte personer og kjøretøy. Det var flere omkomne i trafikken i august i år enn i august i fjor.

Trafikkulykker med personskadeaugust 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

August-trafikken tok 25 liv

I august omkom 25 personer i veitrafikken, 19 menn og 6 kvinner. Dette er 10 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 23 personer i august måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
August 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt25352279
Menn19201755
Kvinner615525
Trafikantgruppe
Bilførere12141025
Bilpassasjerer58316
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped66522
Myke trafikanter27315
Andre trafikanter0011
Alder
0-15 år0216
16-24 år39622
25-44 år58725
45-64 år1412518
65 år og over3448
Uoppgitt alder0000

Av de 25 omkomne var 12 bilførere, 5 bilpassasjerer, 6 motorsyklister, 1 syklist og 1 fotgjenger.

120 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til august i år viser at 120 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 17 flere enn i tilsvarende periode i 2012 da 103 personer mistet livet. Gjennomsnittet for årets åtte første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 148 omkomne.

Mange omkomne i sommertrafikken

I alt har 61 personer, 12 kvinner og 49 menn, mistet livet på norske veier i sommermånedene juni, juli og august i år. Det er 22 flere enn i fjorårets sommertrafikk. 35 av de omkomne var i aldersgruppen 45 år og over, mot 15 personer i fjor.

Av de 61 omkomne i årets sommertrafikk var 31 bilførere. Dette er en dobling i antall omkomne sjåfører fra samme periode i fjor, hvor 15 omkom.