108658_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
108658
Flere omkom i julitrafikken
statistikk
2013-08-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejuli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere omkom i julitrafikken

I juli omkom 18 personer i veitrafikken, 15 menn og 3 kvinner. Dette er 5 flere enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 23 personer i juli måned.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Juli 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt18442075
Menn15341653
Kvinner310422
Trafikantgruppe
Bilførere916822
Bilpassasjerer28316
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped413622
Myke trafikanter35211
Andre trafikanter0213
Alder
0-15 år0016
16-24 år614619
25-44 år212520
45-64 år411521
65 år og over6748
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne var 9 bilførere, 2 bilpassasjerer, 4 motorsyklister og 3 fotgjengere.

95 omkomne hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til juli i år viser at 95 personer har mistet livet på norske veier. Dette er sju flere enn i tilsvarende periode i 2012 da 88 personer mistet livet. Gjennomsnittet for årets sju første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 125 omkomne.

73 personer omkom i single- og møteulykker

77 prosent av alle de trafikkdrepte hittil i år omkom i forbindelse med single- og møteulykker. 38 personer ble drept i singleulykker , og 35 omkom i møteulykker . De tilsvarende tallene for samme periode i 2012 var henholdsvis 27 og 41 personer. Femårsgjennomsnittet for perioden januar-juli 2008-2012 viser 42 drepte i singleulykker og 45 omkomne i møteulykker.