97771_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
97771
Maitrafikken krevde 13 liv
statistikk
2013-06-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademai 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Maitrafikken krevde 13 liv

I mai omkom 13 personer i veitrafikken, 10 menn og 3 kvinner. Dette er 1 mer enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i mai.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mai 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt13241673
Menn10151348
Kvinner39323
Trafikantgruppe
Bilførere55725
Bilpassasjerer01416
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped39216
Myke trafikanter59314
Andre trafikanter0011
Alder
0-15 år0214
16-24 år03520
25-44 år59424
45-64 år56417
65 år og over3427
Uoppgitt alder0000
Personer drept. Januar-mai. 2003-2013

Av de omkomne i mai i år var 5 bilførere, 3 motorsyklister, 4 syklister og 1 fotgjenger. Av de 12 personene som omkom i mai 2012, var det 3 bilførere, 2 bilpassasjerer, 3 motorsyklister, 3 syklister og 1 fotgjenger.   

58 har mistet livet hittil i år

Foreløpige tall for perioden fra januar til mai i år viser at 58 personer har mistet livet på norske veier. Dette er 6 færre enn i tilsvarende periode i 2012. Gjennomsnittet for årets fem første måneder i tiårsperioden 2003-2012 er 80 omkomne.

70 prosent av de omkomne var førere

Av de 58 som har omkommet hittil i år, var 41 førere av motorkjøretøy. 35 var bilførere, 5 var førere av motorsykkel og 1 fører av moped. Av de omkomne førerne var 78 prosent menn. De myke trafikantene er fortsatt ulykkesutsatt. Av de omkomne i perioden fra januar til mai var det 5 syklister, 4 fotgjengere og 2 akende.

I løpet av de siste tolv månedene har det i alt omkommet 139 personer, sammenliknet med 170 i foregående tolvmånedersperiode. Dette er en nedgang på 18 prosent.