92999_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
92999
9 omkomne i april
statistikk
2013-05-23T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadeapril 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

9 omkomne i april

I april omkom 9 personer i veitrafikken, 7 menn og 2 kvinner. Dette er 4 færre enn i samme måned i fjor hvor 13 personer omkom. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 15 personer i apriltrafikken.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
April 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt9161458
Menn7101142
Kvinner26316
Trafikantgruppe
Bilførere63723
Bilpassasjerer13312
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped14210
Myke trafikanter16310
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år2013
16-24 år22416
25-44 år35418
45-64 år26314
65 år og over0325
Uoppgitt alder0000

Av de omkomne i april i år var 6 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 motorsyklist og 1 syklist. I april i 2012 omkom 9 bilførere, 1 mopedist, 2 syklister og 1 fotgjenger.

45 har mistet livet hittil i år

Fra januar til april i år har 45 personer mistet livet i 43 dødsulykker i trafikken. Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 52 omkomne i 49 dødsulykker. Gjennomsnittstallet for tiårsperioden 2003-2012 er 62 omkomne.

Tallene for årets fire første måneder viser at 30 bilførere har mistet livet i trafikken. De andre omkomne trafikantene hittil i år fordelte seg på 6 bilpassasjerer, 2 førere eller passasjerer på motorsykkel, 1 mopedist og 6 myke trafikanter. Av de myke trafikantene var det 1 syklist, 3 fotgjengere og 2 akende som omkom.

Flest omkomne i Hordaland

Så langt i år har det omkommet flest personer i trafikken i Hordaland med 9 drepte. Foreløpig har det ikke omkommet noen i fylkene Oslo, Vestfold og Aust-Agder.