92997_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
92997
Første kvartal krevde 36 liv
statistikk
2013-04-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskademars 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Første kvartal krevde 36 liv

I første kvartal 2013 har 36 personer mistet livet i trafikken, viser foreløpige tall. Tilsvarende tall var 39 omkomne i samme periode i fjor. Gjennomsnittet er 47 omkomne i årets første tre måneder i tiårsperioden 2003-2012.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Mars 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt12161344
Menn881028
Kvinner48416
Trafikantgruppe
Bilførere109722
Bilpassasjerer2528
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped0013
Myke trafikanter0229
Andre trafikanter0000
Alder
0-15 år0211
16-24 år13210
25-44 år52314
45-64 år3439
65 år og over3557
Uoppgitt alder0000

I løpet av mars i år registrerte politiet 12 omkomne. Tilsvarende tall for mars i fjor viste at 8 mennesker mistet livet. Marsgjennomsnittet for de siste ti årene er 15 omkomne.

Av de 12 omkomne i forrige måned, var 8 av dem menn og 4 var kvinner. 10 av de omkomne var bilførere og 2 var bilpassasjerer.

Færre omkomne denne vinteren

Fra november 2012 til og med mars i år har 54 personer mistet livet i trafikken, av disse var 18 kvinner og 36 menn. Dette er en nedgang på 16 prosent i forhold til forrige vinter da 64 personer mistet livet, 23 kvinner og 41 menn. Gjennomsnittet for de fem siste vintrene var 65 trafikkdrepte.

Reviderte tall viser 145 omkomne i 2012

De siste reviderte tallene for 2012 viser at 673 personer ble hardt skadd, og at 145 personer omkom. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 personer omkom. Det kan fortsatt skje endringer i antall hardt skadde for 2012 på grunn av forsinkelser i rapporteringen, dette gjelder særlig for de siste månedene av året.

Sammenlikning av tall mot tidligere perioder må gjøres med varsomhetÅpne og lesLukk

I november 2012 tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad, fra vanligvis drøyt 30 prosent til om lag 73 prosent for februar i år. Sammenlikning av tallet på skadde i februar 2013 mot tidligere perioder må derfor gjøres med varsomhet. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Foreløpige og endelige tallÅpne og lesLukk

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert 28. mai. Dette skjer normalt i slutten av mai. Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte, det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene. Størst endringer er det i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som tabeller hver måned, er tilgjengelige i statistikkens arkiv og under lenken Tidligere publisert. I denne artikkelen, som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.