92995_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
92995
10 omkom på veiene i februar
statistikk
2013-03-18T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadefebruar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

10 omkom på veiene i februar

I løpet av februar i år omkom 10 personer i veitrafikkulykker på norske veier. Dette er 6 færre enn i samme måned i fjor.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Februar 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt10171247
Menn810931
Kvinner27316
Trafikantgruppe
Bilførere412823
Bilpassasjerer23311
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped1001
Myke trafikanter3229
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år1013
16-24 år12210
25-44 år17417
45-64 år5548
65 år og over2326
Uoppgitt alder0000
Personer drept. Januar-februar 2003-2013

Av de omkomne i februar i år var 8 menn og 2 kvinner. 4 av de omkomne var bilførere, 2 bilpassasjer, 1 motorsyklist og 3 fotgjengere. I februar 2012 var 10 av de omkomne bilførere, 5 bilpassasjerer og 1 fotgjenger. Februargjennomsnittet for de siste ti årene er 15 drepte.

Færre omkomne hittil i år

Foreløpige tall for årets to første måneder viser at 24 personer har mistet livet i trafikken. I fjor var det 31 personer som omkom i samme periode. Gjennomsnittet for årets to første måneder i tiårsperioden 2003 til 2012 er 32 drepte.

Av de 24 drepte hittil i år var 3 under 15 år, mens 3 var mellom 16 og 24 år gamle. Videre var det 3 omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år og 12 mellom 45 og 64 år. 3 personer var 65 år eller eldre.

Reviderte tall for 2012

De siste reviderte tallene for 2012 viser at 661 personer ble hardt skadd, og at 147 omkom dette året. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 omkom. Det kan fortsatt skje endringer i antall hardt skadde for 2012 på grunn av forsinkelser i rapporteringen, særlig for de siste månedene av året.

Sammenlikning av tall mot tidligere perioder må gjøres med varsomhetÅpne og lesLukk

I november 2012 tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad, fra vanligvis drøyt 30 prosent til om lag 73 prosent for februar i år. Sammenlikning av tallet på skadde i februar 2013 mot tidligere perioder må derfor gjøres med varsomhet. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Foreløpige og endelige tallÅpne og lesLukk

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert 28. mai. Dette skjer normalt i slutten av mai. Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte, det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene. Størst endringer er det i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som tabeller hver måned, er tilgjengelige i statistikkens arkiv og under lenken Tidligere publisert. I denne artikkelen, som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.