92993_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/maaned
92993
9 menn og 4 kvinner omkom i januartrafikken
statistikk
2013-02-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
vtu, Trafikkulykker med personskade, trafikkulykker, drepte, skadde, dødsulykker, ulykkestyper, møteulykker, utforkjøringer, påkjørsler bakfra, vogntogulykker, trafikantgrupper, bilførere, syklister, fotgjengere, kjøretøytyper, personbiler, busser, motorsykler, dekktyperLandtransport, Transport og reiseliv
false

Trafikkulykker med personskadejanuar 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

9 menn og 4 kvinner omkom i januartrafikken

I årets første måned omkom 13 personer i ulykker på norske veier. Dette er 2 færre enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2003-2012 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i januar.

Personer drept eller hardt skadd i veitrafikkulykker
Januar 2013Snitt for gjeldende måned siste 5 år
DreptHardt skaddDreptHardt skadd
I alt13131851
Menn951231
Kvinner48620
Trafikantgruppe
Bilførere95928
Bilpassasjerer12513
Førere og passasjerer på motorsykkel og moped1001
Myke trafikanter2638
Andre trafikanter0001
Alder
0-15 år2113
16-24 år20413
25-44 år25613
45-64 år75414
65 år og over0246
Uoppgitt alder0000
Personer drept. Januar. 2003-2013

Av de omkomne i januar i år var 9 bilførere, 1 bilpassasjer, 1 mopedist og 2 i gruppen andre trafikanter. I januar 2012 var 6 av de omkomne bilførere, 5 bilpassasjerer og 4 fotgjengere.

Ingen omkomne i aldersgruppen 18-19 år og over 64 år

7 av de omkomne i årets første måned var i aldersgruppen 45-64 år. De resterende 6 omkomne fordelte seg likt på dem under 17 år og dem mellom 20 og 44 år. Det var ingen omkomne i januar i aldersgruppene 18-19 og over 64 år.

7 av 13 omkom i møteulykker

Det var 6 møteulykker i januar hvor 7 personer omkom. 2 personer omkom i utforkjøringsulykker. Det var 2 myke trafikanter som mistet livet i januartrafikken.

Siste reviderte tall for 2012

De siste reviderte tallene for hele 2012 viser at 657 personer ble hardt skadd, og at 148 omkom. Til sammenlikning ble 679 hardt skadd i 2011, mens 168 omkom. Det kan fortsatt tilkomme noen hardt skadde for 2012 på grunn av forsinkelser i rapporteringen, særlig for de siste månedene av året.

Ny registreringsrutine i PolitietÅpne og lesLukk

I november 2012 tok Politiet i bruk en ny registreringsrutine. Det har ført til en økning i andelen med uoppgitt skadegrad, fra vanligvis drøyt 30 prosent til om lag 74 prosent for januar i år. Sammenlikning av tallet på skadde i januar 2013 mot tidligere perioder må derfor gjøres med varsomhet. Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer. Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde.

Foreløpige og endelige tallÅpne og lesLukk

Alle tall for drepte og skadde for 2012 er foreløpige inntil endelige tall blir publisert 28. mai. Dette skjer normalt i slutten av mai. Det er normalt få endringer mellom foreløpige og endelige tall for de drepte, det er tallet på de lettere skadde som endrer seg mest som følge av etterslep i registreringene. Størst endringer er det i tallene for en til to måneder bakover i tid i forhold til en ny månedspublisering. Ved sammenlikning av tallene for drepte og skadde mellom årganger bør det derfor tas hensyn til at de foreløpige tallene kan bli justert fram mot publisering av endelige tall. Tallene i Statistikkbanken oppdateres fortløpende bakover ved hver ny publisering. De foreløpige tallene som publiseres som tabeller hver måned, er tilgjengelige i statistikkens arkiv og under lenken Tidligere publisert. I denne artikkelen, som omtaler drepte og hardt skadde, har vi sammenliknet med endelige tall for fjoråret.