Reiseundersøkelsen4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Reiseundersøkelsen - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
12. juni 2006 1. kvartal 2006 Mindre på ferie, mer reising i jobb
20. mars 2006 4. kvartal 2005 Litt færre nordmenn på reise
8. desember 2005 3. kvartal 2005 2,6 millioner nordmenn på reise
26. august 2005 2. kvartal 2005 To av tre nordmenn på reise
21. juni 2005 1. kvartal 2005 2 millioner nordmenn på reise

For tidligere publiseringer se også: Ferieundersøkelsen.