14226_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/ferie/aar
14226
Oftere til utlandet, sjeldnere på norgesferie
statistikk
2008-07-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Kultur og fritid
no
ferie, Ferieundersøkelsen, ferieturer, reisemål, utenlandsferier, innenlandsferier, sommerferier, vinterferier, påskeferier, overnattinger, innkvartering, transportmiddelTids- og mediebruk, Reiseliv, Kultur og fritid, Transport og reiseliv
true

Ferieundersøkelsen2007

Innhold

Publisert:

Oftere til utlandet, sjeldnere på norgesferie

I 2007 dro nordmenn på 5,8 millioner ferieturer, en nedgang på 6 prosent fra året før. Vi reiser stadig oftere utenlands, så nedgangen skyldes færre innenlandsreiser. Spania er fremdeles favorittreisemålet i utlandet.

Publiseringen av Ferieundersøkelsen er opphørt fra og med frigivningen for 2008.

Av i alt 5,8 millioner ferieturer med varighet på minst fire overnattinger i 2007 gikk nesten 3,4 millioner, eller 58 prosent, til utlandet. Antall utenlandsreiser har hatt en mer eller mindre uavbrutt økning siden 1999. Fra 2006 til 2007 var økningen på 5 prosent, mens økningen fra 1999 har vært på nesten 50 prosent. Det ble foretatt litt over 2,4 millioner feriereiser innenlands i 2007. Antallet norgesturer har vært stabile fra 1999, men det er registrert nedgang de siste to årene.

Spania topper fortsatt

Spania er fortsatt det mest populære utenlandske feriemålet for nordmenn, med mer enn 650 000 lange ferieturer i 2007. Våre naboland Danmark og Sverige følger som feriemål nummer to og tre, med henholdsvis 348 000 og 309 000 lange ferieturer i 2007.

Antall ferieturer til de mest besøkte utenlandske feriemålene. 2007. 1 000

Fly til utlandet, bil i Norge

Fly er det desidert viktigste hovedtransportmiddelet på de lange feriereisene til utlandet. Mer enn tre av fire utenlandsreiser gikk med fly i 2007. Ved norgesreisene er det imidlertid mest vanlig å bruke personbil. På tre av fire norgesturer ble det brukt bil som hovedtransportmiddel. Disse andelene har vært noenlunde stabile de siste årene.

Hotell i utlandet, privat i Norge

På utenlandsturene foretrakk vi hotell som innkvarteringsmåte, med en andel på 63 prosent. Privat innkvartering dominerer på norgesferiene, mens overnatting på hotell spiller en mer beskjeden rolle enn på utenlandsferiene.

Sommeren mest populære ferieperiode

Sommeren er helt klart den mest populære feriesesongen. Om lag to tredjedeler av befolkningen reiser vanligvis på minst én lang ferietur i løpet av sommeren. Andelen har vært uendret de siste 15 årene. Høsten er en stadig mer populær ferieperiode. 27 prosent av befolkningen foretok en lang ferietur i høstmånedene i 2007. Til sammenligning var tilsvarende andel i 1992 16 prosent. Når det gjelder vinterferien, er andelen av befolkningen som reiste på lang vinterferie, redusert fra 21 prosent i 2006 til 16 prosent i 2007. Påsken har hatt om lag uendret status som ferieperioder de siste årene.

Fire av fem på langtur

Om lag 2,7 millioner, eller fire av fem nordmenn i alderen 16-79 år, var på lange ferieturer i 2007. Dette er en liten nedgang siden 2006. De ferierende nordmenn hadde i 2007 til sammen 56,7 millioner overnattinger. Dette er 5 prosent færre enn i 2006.

Tallene for 2004, 2005 og 2006 er revidert. Nye tall er lagt inn i Statistikkbanken og i vedleggstabellene til disse tre årgangene. Artikkeltekstene for disse årene er derimot ikke revidert.

Bakgrunnen for revisjonen er feil i datafangsten. Informasjonen om en del av reisene som ble gjennomført i oktober, november og desember, ble feilaktig samlet inn i forbindelse med 4. kvartal for Reiseundersøkelsen i stedet for Ferieundersøkelsen.

Revisjonen medførte at det totale reiseomfanget økte med 3-4 prosent for alle tre årene, norgesreisene noe mer og utenlandsreisene noe mindre.

Tabeller: