231480_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
231480
Passasjervekst på skinner
statistikk
2015-09-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over jernbane, båt, buss, trikk og t-bane: Antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. Det var 6,4 % flere passasjerer med bane i 2. kvartal 2015.

Kollektivtransport2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjervekst på skinner

Kollektivtransporten hadde 3,4 millioner flere passasjerer i 2. kvartal 2015 enn i samme kvartal året før, en samlet økning på 2,4 prosent. All økning var innen passasjertransport på bane, mens både buss og båt hadde en ørliten tilbakegang.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2. kvartal 2015Endring i prosent
2. kvartal 2014 - 2. kvartal 20152. kvartal 2010 - 2. kvartal 2015
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer107 0371,09,9
Buss91 9810,39,0
Båt1 628-1,72,2
Bane13 4286,118,3
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer141 6462,419,8
Buss81 197-0,112,1
Båt2 605-1,84,9
Bane57 8456,433,5
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer3 053 7143,329,3
Buss1 279 5192,226,1
Båt139 5258,2-0,9
Bane1 634 6703,735,5
Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Både jernbane og sporveg og forstadsbane hadde en passasjervekst på over 6 prosent når vi sammenligner 2. kvartal i 2014 og 2015. Dette er i tråd med en utvikling over flere år. Samtidig var det for tredje kvartal på rad en tilbakegang i bruken av rutebuss.

Nær sammenheng mellom tilbud og bruk

Skinnegående transportmidler økte utkjørt distanse med 6,1 prosent, eller 777 000 kilometer, fra 2. kvartal 2014 til samme periode i 2015. Tilbudsendringen var aller sterkest for jernbane med en økning på 7,2 prosent. Passasjerbåtene kjørte 1,7 prosent kortere og hadde samtidig 1,8 prosent færre passasjerer.

Større inntekter for alle

Samlede billettinntekter rundet i 2. kvartal 3 milliarder kroner. Dette var en økning på 3,3 prosent, eller snaue 100 millioner, fra samme periode året før. Den relative veksten var sterkest for båt med hele 8,2 prosent økning, tilsvarende 10,5 millioner kroner. Banesegmentet hentet inn nesten 60 millioner flere kroner enn i 2. kvartal 2014. Over halvparten av dette var for sporveg og forstadsbane, som hadde en vekst på nesten 10 prosent.