211448_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
211448
Stagnerer kollektivbruken?
statistikk
2015-03-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over bl.a. tog, båt, buss, trikk og t-bane: Antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. Det var passasjeroppgang for båt og tog i 4. kvartal 2014.

Kollektivtransport4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stagnerer kollektivbruken?

Lang tids passasjervekst ble i 4. kvartal 2014 avløst av en ørliten nedgang på 0,1 prosent, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2013. Til tross for denne nedgangen økte billettinntektene med 2,9 prosent.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
4. kvartal 2014Endring i prosent
4. kvartal 2013 - 4. kvartal 20144. kvartal 2009 - 4. kvartal 2014
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer108 9490,94,8
Buss94 0941,03,7
Båt1 651-2,12,0
Bane13 2040,914,2
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer148 253-0,119,2
Buss90 083-0,615,2
Båt2 1254,79,3
Bane56 0450,726,8
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 902 0372,922,3
Buss1 253 881-0,413,1
Båt119 3574,84,7
Bane1 528 7995,532,9
Figur 1. Antall passasjer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

For første gang siden 2011 ble det i 4. kvartal 2014 registrert nedgang i samlede påstigningstall for kollektivtransport. 109 000 færre passasjerer enn i 4. kvartal 2013 utgjorde en marginal nedgang på 0,1 prosent. På tross av svake passasjertall økte billettinntektene med 80 millioner kroner.

Høyere inntekter fra bane

Kollektivtrafikantene på norske skinner betalte over 80 millioner mer for reisene i 4. kvartal 2014 enn i samme kvartal året før. Det var en jevn inntektsøkning for både tog, trikk, t-bane og bybane på snaue 6 prosent, på tross av at det bare var den tradisjonelle jernbanen som hadde en positiv utvikling i passasjertallet.

Økt reisetilbud gav dårlig uttelling

Bussene kjørte 0,9 millioner kilometer lenger i siste kvartal 2014 enn i samme periode i 2013, som innebærer en økning på 1,0 prosent. Trikk, t-bane og bybane økte tilbudet med 3,2 prosent. Det var paradoksalt nok disse transportformene som hadde all tilbakegang i passasjertallet, samlet sett 1,1 millioner færre påstigninger.

Passasjerbåtene reduserte derimot aktiviteten med 2,8 prosent, men fikk likevel en passasjervekst på 4,7 prosent, og passasjertogene økte belegget med 5,6 prosent på tross av tilnærmet uendret aktivitetsnivå.

Oppgang for 2014

Summerer vi tallene for 2014, får vi en samlet økning på knapt 17 millioner passasjerer for 2014, sammenlignet med 2013. Båt og bane hadde kraftigst vekst: en økning på henholdsvis 4,7 prosent og 3,9 prosent. Busselskapenes passasjertall steg med mer moderate 2,4 prosent.