195955_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
195955
Passasjerveksten holder seg
statistikk
2014-12-15T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over blant annet tog, båt, buss, trikk og t-bane som viser antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. Antall båtpassasjerer gikk ned tross sommerværet.

Kollektivtransport3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjerveksten holder seg

130 millioner påstigninger i 3. kvartal 2014 gav en passasjervekst på 3,8 prosent sammenlignet med samme periode året før. Dette kom på tross av at kollektive transportmiddel kjørte 1,3 prosent kortere. Selv om sommerværet var pent, har antall båtpassasjerer falt merkbart.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
3. kvartal 2014Endring i prosent
3. kvartal 2013 - 3. kvartal 20143. kvartal 2009 - 3. kvartal 2014
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer99 759-1,35,5
Buss85 751-1,44,4
Båt1 778-2,1-3,9
Bane12 230-0,515,4
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer130 2653,821,6
Buss74 0404,119,8
Båt2 859-3,813,1
Bane53 3653,824,8
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 865 4758,223,8
Buss1 198 5337,120,3
Båt149 987-2,2-5,4
Bane1 516 95510,330,7
Figur 1. Antall passasjer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

Som tidligere år har det i 2014 vært en stabil passasjervekst i årets tredje kvartal. Med et lite unntak for 2008 kan vi dermed trekke en tilnærmet rett utviklingslinje helt fra 2006. Bruken av kollektivtransport i "sommerkvartalet" har de siste fem årene økt med over 20 prosent, mens tilbudet i form av utkjørt distanse samtidig bare har vokst med drøye 5 prosent.

Sterk passasjerutvikling for tog

På tross av at togene kjørte 2,6 prosent kortere i 3. kvartal 2014 enn i samme kvartal 2013, fraktet de hele 7,3 prosent flere passasjerer. Trikk, bybane og t-bane hadde som eneste transportform en vekst i antall kjørte kilometer. Denne togkilometerøkningen var på hele 6,4 prosent, langt mer enn passasjerveksten på 2,2 prosent.

Overraskende svake båttall

Vær og vind brukes ofte som en forklaring på at trafikktallene for båt varierer fra ett år til det neste. Det normale er da at godt vær betyr mange passasjerer. Med den solrike sommeren ferskt i minne er det noe overraskende med 3,8 prosent færre påstigninger i 3. kvartal 2014 enn i samme kvartalåret før. Nedgangen gav seg også utslag i en noe mindre reduksjon i båtenes billettinntekter.

Økte billettinntekter totalt sett

De samlede billettinntektene økte med 8,2 prosent, klart sterkere enn passasjerveksten, og utgjorde i 3. kvartal 2014 snaue 2,9 milliarder kroner. Inntektsveksten var aller sterkest for tog, med hele 12,8 prosent.