154009_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
154009
Passasjerrekord
statistikk
2014-07-14T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjerrekord

Over 152 millioner påstigninger i 1. kvartal 2014 utgjør en solid rekord sammenlignet med alle tidligere registreringer. Passasjerveksten var sterk for alle transportformer. Totalt sett var det hele 6,7 prosent flere passasjerer enn i 1. kvartal 2013.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
1. kvartal 2014Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 1. kvartal 20141. kvartal 2009 - 1. kvartal 2014
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer108 7073,86,0
Buss93 9924,24,4
Båt1 492-4,3-6,1
Bane13 2242,220,4
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer152 2036,718,5
Buss92 4635,314,7
Båt1 93312,53,6
Bane57 8078,925,9
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 738 0587,020,6
Buss1 201 7775,013,5
Båt104 6396,51,3
Bane1 431 6428,929,2
Figur 1. Antall passasjer. Foreløpige tall

I 1. kvartal 2014 var det 4,7 millioner flere passasjerer med både buss og bane enn i samme periode året før. Passasjertrafikk med båt har sin absolutte lavsesong i vintermånedene, og utkjørt distanse falt med -4,0 prosent. Likevel økte antall båtpassasjerer med 12,6 prosent, eller drøye 0,2 millioner påstigninger. En stor del av denne økningen skriver seg imidlertid fra et nyetablert tilbud om gratis passasjerferger i Fredrikstad.

Merkbar satsing på bane

I et femårsperspektiv har utkjørt distanse med bane økt med drøye 20 prosent. Dette forsterkede tilbudet har ført til en passasjervekst på 25,9 prosent. Etablering av Bybanen i Bergen i 2010 har vært et vesentlig bidrag, men forklarer på ingen måte hele økningen.

Økte billettinntekter

Billettinntektene økte i takt med passasjerveksten siste året og utgjorde 2,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2014. Over halvparten av inntektene var betaling for å transporteres med bane.

Påskens plassering påvirker sammenligningene

Påsken var, bortsett fra 2. påskedag, i 1. kvartal i 2013, mens hele høytiden kom i 2. kvartal året etter. I ferier og høytider er det ingen skoleskyss og langt færre pendlings- og jobbreiser, og denne reduksjonen oppveies ikke på noe vis av ferieutfarten. Det er først og fremst buss og sporvogn/forstadsbane som påvirkes i negativ retning. I sammenligningen mellom årets første kvartal i 2013 og 2014 gjør dette forholdet at økningen blir noe overvurdert.

Økning for båt - også hvis Fredrikstad holdes utenforÅpne og lesLukk

En satsing på gratis passasjerferger i Fredrikstad er nærmest hele forklaringen på den sterke økningen for båt. Dette tilbudet er ikke med i statistikken før fra 3. kvartal 2013. Eksklusive Fredrikstad økte passasjertall med båt med 3,2 prosent.