154007_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
154007
Nærmer seg 150 millioner passasjerer
statistikk
2014-03-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Stadig flere reiser kollektivt. Størst passasjervekst med båt. Flest reiser med buss.

Kollektivtransport4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nærmer seg 150 millioner passasjerer

En vekst i antall påstigninger på 5,1 prosent fra 4. kvartal 2012 brakte det samlede passasjertallet med kollektivtransport opp mot 150 millioner i 4. kvartal 2013. Både buss og bane fikk hver over 3 millioner flere passasjerer.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
4. kvartal 2013Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 4. kvartal 20134. kvartal 2008 - 4. kvartal 2013
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer106 369-0,62,8
Buss91 606-1,21,1
Båt1 6810,04,3
Bane13 0824,316,5
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer148 4405,118,3
Buss90 6993,718,6
Båt2 0339,7-1,5
Bane55 7087,218,6
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 848 8736,225,0
Buss1 283 69511,422,2
Båt113 864-0,7-1,5
Bane1 451 3142,630,5
Figur 1. Antall passasjerer. Foreløpige tall

På tross av en liten reduksjon i utkjørt distanse ble det registrert over 7,1 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2013 enn i samme periode året før. Dette utgjorde en vekst på 3,7 prosent for bussnæringen, mens veksten med skinnegående kollektivtransport var på hele 7,2 prosent. Aller sterkest utvikling hadde likevel båttrafikken med en oppgang i passasjertallet på 9,7 prosent.

Redusert busstilbud

Rutebussene i Norge kjørte over 1,1 millioner kilometer, eller 1,2 prosent, kortere i det siste kvartalet av 2013 enn i samme periode året før. Derimot var det en økning i tilbudte togkilometer på 4,3 prosent. Målt i kilometer utgjorde dette mindre enn halvparten av bussnæringens reduksjon. Det er viktig å ha i mente at antall seter/plasser på et tog er vesentlig større enn på en buss.

Økte billettinntekter for buss og bane

Billettinntektene for buss økte med hele 11,4 prosent fra 4. kvartal 2012 og utgjorde i 4. kvartal 2013 nærmere 1,3 milliarder kroner. Økningen for bane var på 2,6 prosent, altså langt mindre enn passasjerøkningen på 7,2 prosent. Detaljene viser at brukerbetalingen med tog er nesten uendret, mens billettinntektene fra annen skinnegående kollektivtransport økte med over 10 prosent.

Reduserte billettinntekter tross flere båtpassasjerer

For andre kvartal på rad følges båtpassasjerøkningen av reduserte billettinntekter sammenlignet med 4. kvartal 2012. Sannsynlige forklaringer på dette er enten reduserte takster, økt bruk av periodebilletter eller en vriding mot større andel kortere båtreiser.

3,7 prosent passasjervekst for hele 2013

Foreløpige tall for 2013 sett under ett viser en samlet vekst fra 2012 på snaue 20 millioner passasjerer, eller 3,7 prosent. Den relative økningen er størst for båt med 5,4 prosent, mens bussene fortsatt har mer enn halvparten av de "nye" påstigningene, på tross av noe fallende markedsandel.

Endringer i kollektivsektoren gir usikre tidsrekkerÅpne og lesLukk

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store struktur-, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet omkring endringene i tilbud av og etterspørsel etter kollektivtransport. Dette kan påvirke sammenlignbarheten mellom periodene.