132257_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
132257
Sterk kollektivvekst
statistikk
2013-10-02T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk kollektivvekst

Etter at 1. kvartal viste tilnærmet nullvekst for kollektivtransportbruken, var det i 2. kvartal 2013 hele 6,0 prosent flere passasjerer enn i samme kvartal året før. Alle transportformer hadde positiv utvikling. Hele 5,5 millioner flere busspassasjerer illustrerer utviklingen tydeligst.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2. kvartal 2013Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 2. kvartal 20132. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer107 2642,55,0
Buss92 7692,84,5
Båt1 72110,64,8
Bane12 775-0,78,4
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer135 719-3,26,0
Buss82 215-6,17,2
Båt2 38939,11,1
Bane51 1150,44,2
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 786 2459,410,4
Buss1 172 9373,27,5
Båt128 22630,5-2,5
Bane1 485 08213,314,2
Figur 1. Antall passasjerer. Foreløpige tall

Med en passasjerøkning på 7,2 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2012 gav buss det sterkeste bidraget til at totaltallet for 2. kvartal 2013 havna på nesten 136 millioner påstigninger. Veksten for banesegmentet var på 4,2 prosent, og påstigningstallet for passasjerbåtene økte med 1,1 prosent.

Økte billettinntekter

Billettinntektene vokste totalt med 10,4 prosent fra samme kvartal året før og utgjorde i 2. kvartal 2013 nesten 2,8 milliarder kroner. Den mest markante økningen var med bane, der billettinntektene steg med hele 14,2 prosent og gjorde at mer enn halvparten av billettinntektene nå kommer fra skinnegående kollektivtransport.

Busselskapene tok inn 7,5 prosent mer fra passasjerene, tilnærmet identisk med påstigningsveksten, mens båtpassasjerene faktisk la igjen 2,5 prosent mindre i 2. kvartal 2013 enn i samme periode året før.

Voksende rutetilbud

Rutetilbudet økte med drøye 5 millioner kilometer, eller 5,0 prosent, fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Økningen var sterkest for bane med en tilbudsvekst på 8,4 prosent, men bussoppgangen på 4,5 prosent og veksten i båttilbudet på 4,8 prosent var også betydelig. For skinnegående transport var det jernbane som stod for all oppgang, mens sporvogn og forstadsbane var tilnærmet uendret.

6,5 prosent høyere billettinntekter enn i første halvår 2012

Relativt svake tall i 1. kvartal 2013 og tilsvarende økning i 2. kvartal kan i noen grad forklares ved at påsken var plassert i 2. kvartal i 2012, men i 1. kvartal i 2013. Når en ser første halvår under ett, utviskes imidlertid denne effekten, og da har vi en samlet passasjerøkning på 2,7 prosent, billettinntekter som vokste 6,5 prosent og en marginal økning i utkjørt distanse på 0,8 prosent.

Bussene hadde uendret ruteproduksjon, men en økning på vel 4 prosent for både påstigninger og billettinntekter. Bane økte antall togkilometer med snaue 6 prosent og inntektene med over 9 prosent, mens passasjerøkningen var helt marginal. For båt var det svakt negativ endring for både båtkilometer, passasjerer og billettinntekter, når vi sammenligner første halvår 2013 med samme periode i 2012.

Endringer i kollektivsektoren gir usikre tidsrekkerÅpne og lesLukk

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store struktur-, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet omkring endringene i tilbud av og etterspørsel etter kollektivtransport. Dette kan påvirke sammenlignbarheten mellom periodene.