122116_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
122116
Kun mindre endringer i kollektivbruken
statistikk
2013-08-12T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Kun mindre endringer i kollektivbruken

Antall passasjerer som reiste med kollektive transportmidler, var tilnærmet uendret i 1. kvartal 2013 sammenlignet med samme kvartal året før. Bussbruken økte imidlertid med nær 1,7 millioner påstigninger, mens transport på bane hadde en tilsvarende tilbakegang.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
1. kvartal 2013Endring i prosent
4. kvartal 2012 - 1. kvartal 20131. kvartal 2012 - 1. kvartal 2013
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer104 635-2,2-3,2
Buss90 219-2,7-4,0
Båt1 556-7,4-4,9
Bane12 8602,53,5
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer140 3490,9-0,1
Buss87 6460,21,9
Båt1 718-7,3-5,6
Bane50 9852,5-3,3
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 524 225-5,11,9
Buss1 115 416-1,4-0,3
Båt97 605-14,4-0,2
Bane1 311 204-7,34,1
Antall passasjerer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

For første gang siden 2008 viser påstigningstallene for årets første kvartal en marginal tilbakegang på 0,1 prosent sammenligna med samme kvartal året før. Hele passasjerøkningen på buss ble utlignet av nedgangen for sporvei og forstadsbane, og dermed opprettholdes et nivå på omtrent 140 millioner påstigninger totalt.

Økte billettinntekter for bane

På tross av en passasjersvikt på -3,3 prosent vokste billettinntektene for banesegmentet med drøye 51 millioner kroner fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. Dette er en økning på 4,1 prosent. Billettinntektene for buss og båt gikk derimot marginalt ned.

Redusert busstilbud

Rutebussene kjørte 3,8 millioner kilometer mindre i 1. kvartal 2013 enn i tilsvarende periode året før. Dette utgjorde en reduksjon på hele 4,0 prosent og førte til at totalt utkjørt distanse for kollektivtransporten ble redusert med -3,2 prosent.