92496_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
92496
Stadig flere tar bussen
statistikk
2013-03-22T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere tar bussen

Antall passasjerer som reiste med kollektive transportmidler, økte med 3,0 prosent i 4. kvartal 2012, sammenlignet med samme periode året før. Buss stod for all økningen, mens båt og bane hadde tilbakegang.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
4. kvartal 2012Endring i prosent
3. kvartal 2012 - 4. kvartal 20124. kvartal 2011 - 4. kvartal 2012
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer106 5439,62,4
Buss92 25710,12,2
Båt1 741-5,711,4
Bane12 5458,42,3
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer139 05213,63,0
Buss87 44024,36,3
Båt1 854-29,0-22,1
Bane49 7580,8-1,0
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 599 3454,36,1
Buss1 131 3235,4-0,2
Båt114 040-28,817,6
Bane1 353 9827,611,0
Antall passasjer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

4. kvartal 2012 var tredje kvartal på rad med en økt kollektivbruk på vel 4 millioner påstigninger, sammenlignet med samme periode året før. Mens buss kunne vise til en økning på hele 5,2 millioner passasjerer, hadde både båt og bane en tilbakegang på 525 000 påstigninger hver.

Økte billettinntekter for båt og bane

Totalt 139 millioner passasjerer betalte 2,6 milliarder kroner for transporttjenestene, noe som er en økning på 6,1 prosent fra 4. kvartal 2011. På tross av god passasjerutvikling, var billettinntektene for bussnæringen nærmest uendret. Fra 4. kvartal 2011 til 4. kvartal 2012 falt antall passasjerer på båt og bane med vel 1 million, mens billettinntektene økte med hele 151 millioner kroner. Det var billettinntekter fra jernbanesegmentet som stod for mesteparten av økningen.

Oppgang for 2012

En summering av kvartalene i 2011 og 2012 viser en samlet økning på 15 millioner passasjerer på buss, båt og bane. Buss og bane økte prosentvis like mye med en stigning i påstigningstallene på om lag 3 prosent, mens påstigningstallene for passasjerbåtene falt med 5 prosent.