220146
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
220146
Rekordmange togreiser
statistikk
2015-06-09T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false
Større volum ble fraktet på jernbane i 2014. Det var størst passasjervekst med InterCity-tog samt med lokaltog i Bergens-området.

Jernbanetransport2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordmange togreiser

For første gang var det i 2014 over 70 millioner reiser med tog, som er en økning fra året før på 4,6 prosent. InterCity-strekningene fortsatte som den sterkeste vekstmotoren med 8,1 prosent flere passasjerer. Godsmengden på jernbane økte i samme periode med 6,2 prosent til 33,4 millioner tonn.

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2014Prosent
2013 - 20142009 - 2014
Persontransport
Passasjerer (påstigninger)70 340 6554,621,4
Transportarbeid (passasjerkm)3 439 782 8235,511,7
Godstransport
Transportmengde (tonn)33 393 3186,245,4
Transportarbeid (tonnkm)3 538 724 5924,60,9
Figur 1. Jernbanetransport. 2004=100

Fra 2013 til 2014 økte transportarbeidet med passasjertog mer enn antall passasjerer, og det er et brudd på de siste års klare trend med stadig kortere gjennomsnittsreiser. Den typiske togpassasjeren reiste i 2014 49 kilometer, 1 km lenger enn i 2013. Transportavstanden for gods gikk i samme periode ned fra 108 til 106 kilometer.

InterCity Oslo-Lillehammer økte mest

Mens kapasiteten på den nordvendte InterCity-strekningen i 2013 ble betydelig styrket, uten tilsvarende respons i markedet, var det i 2014 11,2 prosent passasjerøkning på tross av liten endring i tilbudet. Setekilometerne ble redusert med 3,1 prosent fra 2013 til 2014.

Lokaltogene i Bergens-området hadde markant vekst i både tilbud og bruk, med 15,4 prosent økning i setekapasiteten og hele 21,8 prosent mer transportarbeid. En mer moderat passasjeroppgang på 5,0 prosent betyr at gjennomsnittreisa strekte seg til 35 kilometer, som utgjør en økning på 5 kilometer.

Mer tømmer og malm

Import av malm og eksport av tømmer utgjør rundt regnet to tredjedeler av transportvolumet på norsk jernbane, og det var også her all økning fra 2013 til 2014 kom. Nasjonal transport hadde i samme periode en volumnedgang på 1,7 prosent, men likevel en økning i transportarbeidet på 1,1 prosent. Den gjennomsnittlige transportlengden økte fra 242 kilometer til 249 kilometer.

Mindre intermodal transport

Intermodal transport sank med 10,8 prosent fra 2013 til 4,2 millioner tonn i 2014. Dette er typisk frakt over lange avstander, og kategorien utgjorde oppunder 60 prosent av samlet godstransportarbeid på norske skinner. Av til sammen 2,1 milliarder tonnkilometer intermodal transport i 2014 var hele 96,5 prosent nasjonal transport. Den gjennomsnittlige transportlengden for de nasjonale transportene økte fra 490 kilometer i 2013 til 568 kilometer i 2014. Dette tyder på at volumnedgangen i hovedsak er korte transporter som mest sannsynlig har blitt flyttet fra jernbane til lastebil.

Lite malmtransport under finanskrisenÅpne og lesLukk

Malmtransporten var som følge av finanskrisen nede i en bølgedal i 2009 og dette er bakgrunnen for økningen i godsmengde på 45 prosent siste fem år.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB