159649
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
159649
Stadig fler tar toget
statistikk
2014-05-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false
Flere reiser med tog i 2013. Størst passasjervekst med InterCity-tog og lokaltog Oslo.

Jernbanetransport2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig fler tar toget

Det ble registrert over 67 millioner reiser med tog i 2013, en økning på 7,3 prosent sammenlignet med året før. Aller sterkest utvikling hadde InterCity-strekningene med 12,7 prosent fler passasjerer. Godsmengden på jernbane økte i samme periode med 3,8 prosent, til 31,4 millioner tonn.

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2013Prosent
2012 - 20132008 - 2013
Rettet 30. mai 2014 kl. 11.12.
Persontransport
Passasjerer (påstigninger)67 250 5577,313,8
Transportarbeid (passasjerkm)3 259 864 1335,44,9
Godstransport
Transportmengde (tonn)31 429 3933,826,8
Transportarbeid (tonnkm)3 382 619 016-3,0-6,6
Figur 1. Jernbanetransport. 2004=100

I tråd med de siste års utvikling, hadde transportarbeidet en svakere utvikling enn både passasjer- og godsvolum. I praksis betyr det at hver passasjer og hvert tonn i gjennomsnitt fraktes stadig kortere. Fra 2012 til 2013 ble gjennomsnittlig reiselengde redusert med 2 km til 48 kilometer. Transportavstanden for gods falt tilsvarende fra 115 kilometer til 108 kilometer.

Bedre tilbud for passasjerene

Passasjertogene kjørte snaut 38 millioner kilometer i 2013. Dette er 2 millioner kilometer lengre, eller en økning på 5,6 prosent, sammenlignet med 2012. Fler vogner og seter på det enkelte tog gjorde at den samlede kapasiteten på setekilometer steg med nesten 11 prosent. Dette er mer enn dobbelt så mye som passasjerkilometerøkningen og tilsier at det gjennomgående var noe bedre plass på togene.

Lokaltogene i Oslo-området hadde en markant frekvensøkning fra desember 2012 og dette framkommer som en økning i togkilometer på 21 prosent. Denne økte tilgjengeligheten for togreiser resulterte "bare" i 7 prosent fler passasjerer.

InterCity-strekningen Oslo-Skien økte både kapasitet, antall passasjerer og transportarbeidet med godt over 20 prosent fra 2012 til 2013. InterCity Oslo-Lillehammer økte setekapasiteten med hele 26 prosent, men det gav bare 10 prosent fler passasjerer.

Mer gods over grensen

Malmtransporten på Ofotbanen står for over halvparten av godsvolumet på norsk jernbane, men fra 2012 til 2013 ser vi her en liten tilbakegang. Når eksportvolumet likevel økte med over 40 prosent, skrev dette seg i hovedsak fra økt tømmertransport. Mer import av ferrolegeringer kompenserte for litt mindre malmtransport, slik at importen samlet sett var nesten uendret.

Bedre passasjerdataÅpne og lesLukk

NSB har utviklet nye modeller for beregning av passasjerer og transportarbeid. Disse er brukt for både 2012 og 2013 og gir en klar kvalitetsforbedring.

Nye tabellerÅpne og lesLukk

Det publiseres nye tabeller over vareslag, farlig gods og intermodal transport.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB