95241
/transport-og-reiseliv/statistikker/jernbane/aar
95241
Flere og mer med tog
statistikk
2013-05-30T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
jernbane, Jernbanetransport, passasjertransport, godstransport, transportert mengde, transportarbeid, togreiserLandtransport, Transport og reiseliv
false

Jernbanetransport2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere og mer med tog

Passasjertrafikken passerte 60 millioner reisende, og over 30 millioner tonn gods ble fraktet på norske skinner i 2012. Økningen fra 2011 utgjorde 2,6 prosent for persontrafikken og 6,9 prosent for gods.

Transportmengde og transportarbeid, gods- og persontransport
2012Prosent
2011 - 20122007 - 2012
Persontransport
Passasjerer (påstigninger)60 930 6892,67,3
Transportarbeid (passasjerkm)3 185 634 8833,67,7
Godstransport
Transportmengde (tonn)30 250 5376,920,4
Transportarbeid (tonnkm)3 483 154 859-2,5-0,5

På tross av den betydelige volumveksten for gods sank transportarbeidet med 90 millioner tonnkilometer, eller 2,5 prosent, sammenlignet med 2011. Den gjennomsnittlige transportavstanden sank dermed fra 126 kilometer til 115 kilometer.

Passasjertransporten økte med 1,5 millioner påstigninger, og det var en svak tendens til at gjennomsnittsreisen ble litt lengre.

Mye gods over grensa

To tredjedeler av all godstransport med jernbane passerte i 2012 grensa til eller fra Sverige. Det aller meste av dette var malmtransport på Ofotbanen, men også tømmertransporten til Sverige økte, og fant dessuten mer direkte vei til broderfolket. Dette er relativt korte transporter, som er med og forklarer fallet i transportarbeidet fra 2011 til 2012.

Stabilt mønster for passasjertransport

Det var et jevnt tilsig av passasjerer for alle togtyper, med en svak tendens til sterkere vekst for InterCity-togene. Regiontogene beholdt sin relative andel av passasjerene, på tross av at tilbudet målt i setekilometer ble redusert med over 10 prosent. Kapasitetsutnyttelsen for regiontogene var i 2012 hele 60 prosent og Bergensbanen var sågar helt oppe på 74 prosent. Frigjorte regiontogseter synes å være satt inn i InterCity og lokaltogtrafikk, slik at det totale tilbudet til publikum var tilnærmet uendret fra 2011 til 2012.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB