Tabell

Jernbaneverket - StatRes. Infrastruktur og forsinkelsestimer, etter banestrekning
Bane, hovedspor (km)Dobbeltspor (km)Planoverganger (antall)Forsinkelsestimer
201120122013201120122013201120122013201120122013
I alt4 1394 2464 2242392452463 8263 6903 62710 633,278 462,1710 565,00
Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø)734726729---728721710792,07547,13693,30
Sørlandsbanen (Drammen - Stavanger)5495495461414141341311281 556,721 583,171 335,20
Dovrebanen (Eidsvoll - Trondheim)4924854854443163062871 717,701 471,622 682,50
Rørosbanen (Hamar - Støren)382382384---473474471212,83114,27212,60
Bergensbanen (Hønefoss - Bergen)371371371---247180177914,23730,62904,70
Østfoldbanen, vestre linje (Oslo - Kornsjø grense)171171169646464777169983,03617,02807,20
Vestfoldbanen (Drammen - Eidanger)138138140172323122111103347,02297,80229,80
Gjøvikbanen (Oslo - Gjøvik)12312312422210310195403,58180,57266,10
Kongsvingerbanen (Oslo - Charlottenberg grense)116116115---816769267,03193,85273,80
Hovedbanen (Oslo - Eidsvoll)8484682020202117171 493,901 374,67577,00
Gardermobanen (Etterstad - Eidsvoll)646464606060-....566,72285,68358,70
Drammensbanen (Oslo - Drammen)424241424241..-2815,93618,12753,20
Øvrig8739959881616181 5241 5111 499562,50447,671 471,00