Tabell

Jernbaneverket - StatRes. Hovedtall
201120122013Prosent
2012 - 2013
Ressursinnsats
Driftskostnader (mill. kr)5 8186 0906 78311,4
Investeringer (mill. kr)5 3916 3097 85224,5
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær3 5553 6493 7061,6
Aktiviteter og tjenester
Bane, hovedspor (km)4 1394 2464 224-0,5
Planoverganger (antall)3 8263 6903 627-1,7
Planovergang med lys og bom (antall)4623733781,3
Krysningsspor > 600 meter (antall)1381391411,4
Resultater
Oppetid (prosent)98,598,898,6-0,2
Forsinkelsestimer10 6338 46210 56524,8
Andel dobbeltspor (prosent)6660,0
Andel krysningsspor (antall) > 600 meter42,242,542,90,9
Enhetskostnader
Driftskostnad per km bane hovedspor74173194529,3