437631_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
437631
statistikk
2021-04-29T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
godstrans, Godstransport med lastebil, import, eksport, vareslag, transportmåte, lastebilenes nasjonalitet, opprinnelsesland, bestemmelsesland, avsenderlandLandtransport, Transport og reiseliv
true

Godstransport med lastebil1. kvartal 2021

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Godstransport med lastebil
4. kvartal 2020Andel4. kvartal 2020 - 4. kvartal 20154. kvartal 2020 - 4. kvartal 2019
1Tallene for 1. kvartal 2018-1. kvartal 2019 ble rettet 30. oktober 2019.
2Tallene for tredjelandskjøring og kabotasje er ikke inkludert.
3Tall fra og med 1. kvartal 2018 ble rettet 6. august 2019
4Pålessing og avlessing skjer i samme land, og i et annet land enn der lastebilen er registrert.
Godstransport med norske lastebiler (mill.km)1558,3100,03,112,4
Nasjonal transport528,894,76,912,4
Internasjonal transport29,55,3-37,012,2
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonn)165,1100,0-5,9-0,2
Nasjonal transport (mill.tonn)63,898,0-6,2-0,3
Internasjonal transport (1000 tonn)21 208,71,9-0,61,3
Godstransport med norske lastebiler (mill.tonnkm)15 667,2100,02,25,7
Nasjonal transport5 165,391,16,65,4
Internasjonal transport501,98,9-28,68,9
1. kvartal 2021Andel1. kvartal 2021 - 1. kvartal 20161. kvartal 2021 - 1. kvartal 2020
Godstransport over grensen (mill.tonn)33,6100,013,14,6
Norske lastebiler1,130,94,65,9
Danske, svenske, finske lastebiler1,130,3-7,52,2
Baltiske lastebiler0,615,699,36,6
Polske lastebiler0,412,276,49,4
2019Andel2014 - 20192018 - 2019
Godstransport med utenlandske lastebiler til/fra og i Norge (mill.tonn)11,7100,027,2-2,8
Kjøring til/fra Norge5,143,65-3
Tredjelandskjøring mellom Norge og utlandet5,144,061,3-7,0
Kabotasjekjøring i Norge41,512,524,914,7