205946_tabell_215709_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/godstrans/kvartal
205946_tabell_215709
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken kartlegger ulike lands trafikk med lastebil til og fra Norge. I 2014 transporterte norske lastebiler 4,7 millioner tonn gods over grensen, en nedgang på 3,1 prosent i forhold til 2013.

Godstransport med lastebil4. kvartal 2014

Innhold

Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen
Transportmengde (tonn)Andel importProsent
4. kvartal 2013 - 4. kvartal 20144. kvartal 2009 - 4. kvartal 2014
4. kvartal 2014
Alle nasjonaliteter3 282 40460,62,417,0
Norge1 116 27037,5-6,2-9,8
Sverige970 92775,99,720,7
Danmark198 21479,82,141,8
Finland123 52468,2-6,2-2,0
Polen250 45357,08,3130,9
Tyskland110 20975,7-0,732,4
Nederland55 14379,47,127,5
Baltikum259 98465,721,2122,8
Russland13 78676,0-64,9-61,4
Andre183 89475,916,966,3