267061_tabell_267574_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/drosje/aar
267061_tabell_267574
statistikk
2016-06-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
false
Statistikken viser drosjenes transportaktivitet. I 2015 omsatte drosjenæringen for 8,1 milliarder kroner og kjørte 278 millioner kilometer med passasjerer.

Drosjetransport2015

Innhold

Drosjetransport
20142015Endring i prosent
2014 - 2015
Transportaktivitet
Omsetning (mil. kr)8 1168 1420,3
Kilometer kjørt i næring i alt (1000 km)532 757524 486-1,6
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km282 907277 598-1,9
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent)53,152,9-0,4
Pris per kilometer med passasjer (kr/km)29290,0