Drosjetransport2015

Innhold

Arkiv for Drosjetransport - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. juni 2021 2020 2020
5. juni 2020 2019 2019
5. juni 2019 2018 2018
6. juni 2018 2017 2017
8. juni 2017 2016 2016
24. juni 2016 2015 Dyrest drosje i Oslo

Arkiv for Drosjetransport - kvartalsvis (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
4. juni 2021 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
5. juni 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
5. juni 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
6. juni 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
8. juni 2017 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016
24. juni 2016 4. kvartal 2015 Dyrest drosje i Oslo