Tabell

Drosjetransport
20142015Endring i prosent
2014 - 2015
Transportaktivitet
Omsetning (mil. kr)8 1168 1420,3
Kilometer kjørt i næring i alt (1000 km)532 757524 486-1,6
Km kjørt i næring med passasjer (1 000 km282 907277 598-1,9
Andel tilbakelagt med passasjer i bilen (prosent)53,152,9-0,4
Pris per kilometer med passasjer (kr/km)29290,0