Vi ferierte mer i Norge i 2018

Publisert:

Nordmenn gjennomførte 27 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i fjor, omtrent 4 millioner flere enn året før. Sterk vekst i innenlands feriereiser bidro til økningen.

Nye tall fra Reiseundersøkelsen viser at nordmenn var på litt over 22,2 millioner feriereiser i 2018, og omtrent 15,7 millioner av disse var feriereiser i Norge.

Dette ga en kraftig vekst i innenlands feriereiser i forhold til tidligere år. De ti foregående årene ble det gjennomført 10 –11 millioner innenlandske feriereiser årlig. En usedvanlig fin sommer i fjor kan være en årsak at flere valgte å feriere i Norge.

Figur 1. Feriereiser 2009-2018

Innenlands feriereiser Utenlands feriereiser
2009 11.30 5.51
2010 11.51 6.04
2011 10.60 6.72
2012 9.60 7.41
2013 11.59 7.60
2014 11.67 7.48
2015 10.66 7.23
2016 10.82 6.53
2017 11.38 7.00
2018 15.66 6.55

Sverige og Spania på topp som feriedestinasjon

Sverige og Spania var de mest populære landene å feriere i utenlands. I 2018 gikk det 1,1 millioner feriereiser fra Norge til henholdsvis Sverige og Spania.

På tredjeplass kommer Danmark med omtrent 600 000 feriereiser. Til sammen dro nordmenn på litt over 6,5 millioner utenlands feriereiser, noe som er omtrent en halv million færre enn i 2017.

Figur 2. Destinasjoner for utenlandsferie i 2018

Prosent
Danmark 10% 10
Sverige 17% 17
Spania 17% 17
Andre land 56% 56

I 2018 var én av fem reiser yrkesreiser, og til sammen ble det foretatt omtrent fem millioner slike reiser. 68 prosent av yrkesreisene ble foretatt innenlands. De tre mest besøkte landene på yrkesreiser var Danmark på førsteplass, etterfulgt av Storbritannia så Sverige.

Flere overnattinger

Nordmenn hadde 121 millioner overnattinger knyttet til reisene i fjor. Det er 6,3 millioner flere enn året før. Antall overnattinger i utlandet gikk ned, men en betydelig vekst i antall overnattinger i Norge fører til at overnattinger samlet sett gikk opp.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 4. kvartal 2018

Reiseundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på er trukket som et tilfeldig utvalg, og denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Beregninger av utvalgsusikkerheten for 4. kvartal 2018 viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor følgende intervaller:

  • Antall reiser: Publisert verdi på 5,3 millioner. Intervall: 4,9 millioner til 5,7 millioner
  • Antall overnattinger: Publisert verdi på 22,5 millioner. Intervall: 21,6 millioner til 23,5 millioner
  • Forbruk på reisen: Publisert verdi på 34,2 milliarder. Intervall: 30,6 milliarder til 37,7 milliarder

Kontakt